Co to vlastně slad je?

Slad je jednou z nejdůležitějších surovin při výrobě piva. Proces sladování spočívá v přeměně škrobů v ječných zrnech na cukry. Tento proces u nás začíná:

  • Příjmem ječmene, kdy se nevyčištěný ječmen roztřídí podle kvality (na základě rozboru v laboratoři) a uskladní v tzv. příjmových koších. Tyto koše mají kapacitu asi 350 tun.
  • Poté se vyčistí a nechá tzv. uležet na původních ječmenných dřevěných sýpkách. Na tyto sýpky se vejde cca. 2000 tun.
  • Uleželý ječmen následně putuje na máčírnu, kde se namáčí. Vodu, ve které je ječmen namočen je třeba okysličovat. Tuto funkci u nás zajišťuje výkonné dmychadlo. Na máčírně je 8 namáčecích náduvníků. Každý z nich je opatřen 3 prstenci, pro vhánění již zmíněného vzduchu.
  • Vymočený ječmen se rozprostírá na humna, do tzv. hromad, ve kterých klíčí. Humna máme opatřena malou mechanizací. Stroj, který hromady převrací, je opatřen zásobníkem na vodu a tryskami. Hromady jsou zároveň dokrápěny na požadovanou vlhkost.
  • Poté se nastírá na hvozdy, kde se teplem zastaví enzymatický proces klíčení. Hvozdící proces řídí počítač.
  • Po zchladnutí se slad odklíčí a je skladován na sladových sýpkách. Sýpky mají kapacitu cca. 2500 tun.
  • Při expedici se slad vyčistí, naleští na pulírovacím stroji a je expedován volně ložený nebo v pytlích.