Výroba

Slad vyrábíme tradičním způsobem, s  velkou láskou a péčí.  Jedná se výhradně o slad Plzeňského typu. Pro výrobu používáme sladovnické ječmeny doporučené Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro České pivo.

O výsledcích naší práce se můžete přesvědčit v protokolech z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.

 

 Rozbory jsou  z kampaní 2010 – 2015. Pro výrobu sladu byly použity odrůdy sladovnického ječmene  Malz a Bojos.

Slad se prodává volně ložený nebo v pytlích po 50 kg.

Sladový květ a sladová krupice

Sladový květ a sladová krupice jsou vedlejší produkty,které vznikají při výrobě sladu a jsou dále prodávány jako hodnotné krmivo pro dobytek.